Ochrona gatunkowa roślin

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
Ochrona gatunkowa roślin

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin realizuje zapisy zawarte w art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ma na celu wyeliminowanie niezgodności w transpozycji dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. „dyrektywy siedliskowej", oraz dostosowanie treści przedmiotowego aktu prawnego do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmienionych przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie określa:

  • gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną ścisłą i częściową,
  • gatunki roślin, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania,
  • gatunki roślin wymagających ustalenia stref ochrony ostoi lub stanowisk i wielkości tych stref oraz zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin i odstępstwa od nich oraz sposoby ochrony gatunków.

 

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin w polskim prawodastwie obowiązuje od 4 lutego 2012 r. Dz.U z 2012 r. Nr 14, poz. 81.

 

fot. http://www.atlas-roslin.com/